Inleiding

Toekomstkaartje (hierna ook: "wij" of "ons") streeft er naar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. Daarom willen wij transparant zijn over de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten (zowel Consumenten als Zakelijke Klanten) en bezoekers van onze website (hierna ook: "je", "jij" of "jou"). In dit Privacy Reglement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Toekomstkaartje de wettelijke privacyregels, zoals de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en de ‘Telecommunicatiewet’ zal naleven. Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Naam en contactgegevens

Toekomstkaartje
Professor Rankestraat 9
9713 GC Groningen

E: info@Toekomstkaartje.nl
FB: www.facebook.com/toekomstkaartje

Twitter: @toekomstkaartje

KvK: 56196997
BTW: NL852016256B01

Toekomstkaartje

Toekomstkaartje biedt de mogelijkheid om online gepersonaliseerde producten (zoals (wens)kaarten en cadeaus) te (laten) maken met een persoonlijke boodschap en deze bij jezelf of op een ander adres te laten bezorgen. Adressering vindt plaats door invulling van het bezorgadres of door het invullen van meerdere adressen.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, zowel direct als indirect, (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gestelde) persoonsgegevens verzamelen en vastleggen.

Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens van de afzender, de contactgegevens van de geadresseerde, het e-mailadres van de afzender, de rekening/creditcard gegevens van de afzender, het IP-adres van de gebruiker en/of foto’s welke door onze klanten worden ge-upload en/of gebruikt. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om producten te maken en diensten uit te kunnen voeren en/of voor de hier beschreven doeleinden. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werken wij samen met diverse ‘payment service providers’ (PSP). Deze PSP’s verwerken ook persoonsgegevens, waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Op verzoek kunnen wij een overzicht van deze PSP’s verschaffen.

De verwerking van persoonsgegevens door Toekomstkaartje heeft een aantal doelen:


Ter optimalisatie van de websites en diensten van Toekomstkaartje worden verder statistische gegevens verzameld en gebruikt. Tevens gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen.

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens uitsluitend met toestemming voor marketingdoeleinden. Indien je geen prijs op stelt op (direct) marketing, kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van de link ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de mailings die je van ons ontvangt.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker.

Toekomstkaartje kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

om het gebruik van haar websites te analyseren en/of te optimaliseren;

om meer op de gebruiker gerichte (gepersonaliseerde) informatie op haar websites te plaatsen;

voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie;

in het kader van service-informatie kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door Toekomstkaartje verwerkte persoonsgegevens;

voor het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de producten en diensten van Toekomstkaartje.


Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Toekomstkaartje. Verstrekking gegevens aan derden Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:


aan instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van de betalingen, zoals PSP’s;

aan door ons ingeschakelde derden in het kader van de marketing, productie en uitvoering van de producten en diensten van Toekomstkaartje of MyToekomstkaartje;

aan opsporingsinstanties en autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;

aan derden indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van jou/de betrokkene;

aan derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou/de betrokkene of onze rechten te beschermen.Beveiliging

Toekomstkaartje zal organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. De beveiliging van de betaalschermen en het afrekenen van Toekomstkaartje producten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste (betaal-)informatie is strafbaar. Misbruik van de Toekomstkaartje website en betaalmethoden wordt gemeld aan de betreffende autoriteiten, alsmede, indien relevant, aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Wijziging of verwijdering van gegevens Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van je persoonsgegevens kan je een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. In het kader van een inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. De termijn van vier weken vangt aan op het moment van ontvangst van de betaling van voornoemd bedrag. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van je persoonsgegevens door Toekomstkaartje kan je contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Wijzigingen van het Privacy Reglement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Reglement regelmatig te raadplegen zodat je hoogte bent van deze wijzigingen.

Groningen, juli 2014